Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling
Mat ut av tynne luften!!!
Mat ut av tynne luften!!!

Mat ut av tynne luften!!!

I dette innlegget skal jeg ta for meg en av de mange teknologiene som bidrar til en mere bærekraftig verden. Skal man se til et av FNs mange bærekraft mål finner vi mål nr 12 som handler om Ansvarlig forbruk og produksjon, der jeg har valgt ta for meg et av delmålene, rettere sakt delmål 12,2 som lyder som følger: innen 2030 er målet å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. Her har jeg da valgt å ta for meg en av teknologiene som bygger opp under dette punktet solein.

Hva er så Solein ??

Solein er et protein som med en ny teknologi er tatt ut av luften. Denne teknologien er utviklet av Solar Foods. Solar foods er et finsk matteknologisk firma som pilot tester denne teknologien.  Solein er et vegansk produkt  der det ferdigstilte produktet inneholder omtrent 65 % protein, 20-25 % karbohydrater og 5-10 % fett. Produktet inneholder også små mengder av nitrogen, fosfor og kalsium. Selskapet ble stiftet i 2017, ideen kom opp over et felles forskningsprosjekt på fornybar energi. Dette er en teknologi som fra start er med et fokus på fornybar energi og bærekraft og bygger godt opp under FNs bærekraftsmål.

Produksjons måte 

Hvordan de får mat eller protein pulver ut av luften var det første som slo meg, måten denne teknologien virker på er ved at de bruker elektrisitet til å produsere hydrogen som senere kombineres med karbondioksid, vann, vitaminer og mineraler. Dette for mate og dyrke en mikrobiell biomasse som kan brukes som spiselig protein.

Bruksområder

Solein er et produkt med flere bruksområder som erstatning til dagens plantebaserte proteiner, som er mye brukt i dagens vegetarmat. Samtidig som mengden man kan produser er høy og produksjonsprisen fortrinnsvis lav. De egenskapene Solein har er veldig likt soya og tørkede alger. Produktet sies å ha en veldig mild smak og når det brukes i for eksempel i pannekaker er smaken veldig likt som egg. Dette gir proteinet en egenskap der den kan benyttes som erstatning i bland annet yoghurt, smoothie, brød, pasta, kjøtterstatning og mye mer. I starten av 2020 greide de produsere 1 kilo om dagen. Noe som per dags dato ikke er nok til å utgjøre en stor forskjell, målet demes er å få effektivisert produksjonen nok til at dette kan dekke millioner av måltider. Det er fortsatt mye uvisst rundt hva fremtiden bringer for dette produktet og alle dens bruksområder. 

Solein er et produkt det er verdt følge med på fremover og jeg tror produktet kan bidra på mange måter i fremtiden opp under bærekraftsmålene. Med at det potensielt kan ta over mange roller der vi i dag får proteiner fra langt mindre miljømessig produksjonsmåter. Skulle man for eksempel klare fremstille en god erstatning til kjøtt på dette proteinet, kan den senke kostnader på dagens kjøttproduksjon og de miljømessige utfordringene rundt dette med en klar margin, tenk bare alt som går med til å produsere bare kraftforet til dyrene bare på det ene ledde kan man se en vesentlig forskjell. Dette var et eksempel på kjøtt samt at det kan potensielt være med på å erstatte andre produkter som i dag ikke er optimale i produksjonsveien.  

Kilder:

https://digit.ntnu.no/courses/course-v1:NTNU+IOT6570+2020/course/

Solar foods nettside https://solarfoods.fi/#factory

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

One comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *