Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling
Hvordan kommuniserer Power Bærekraft?
Hvordan kommuniserer Power Bærekraft?

Hvordan kommuniserer Power Bærekraft?

Elektrokjeden Power er en vel så kjent bedrift, og som mange andre bedrifter har de et fokus om bærekraft. Samfunnet rundt om i verden har de siste årene fått et økt fokus på bærekraft og om valgene man tar, produktene man handler og bedrifter man er i samhandel med skal være mer bærekraftige. Bedrifter i dag har i en stor grad begynt å implementere et eller flere av FNs bærekraftsmål i sin bedrift. Enkelte bedrifter har til og med startet på bakgrunn av disse målene. En bedrift kan være godt i drift med bærekraft, men dette må også kommuniseres ut til diverse interessenter. Det jeg skal ta for meg i dette innlegget er hvordan Power kommuniserer bærekraft til kundene sine, gjennom rene søk på bedriftens forskjellige plattformer. 

Kommunikasjon til kunde

Power har flere kanaler der de presenterer informasjon til forskjellige segmenter og grupper i samfunnet. Bland disse finner vi Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin og Instagram, samt deres nettside. De benytter seg også av kanaler som TV og radioreklame. 

Etter en del søk på bedriften og dens forskjellige kanaler, har det dukket opp en del informasjon om hvordan de stiller seg og setter søkelys på bærekraft – der det meste av informasjonen dukket opp på bedriftens nettside. Ut ifra informasjonen på nettsiden får man et lite innblikk om hva de gjør. Via en nyhetsartikkel og et nærmere ettersyn på nettsiden fant jeg ut at de hadde startet RE Power, som er et «gjennbruksprogram». Dette er et meget godt tiltak, som for kundene kan være nyttig og tillitsvekkende i bærekraft øyemed. Blar man videre ned etter infoen om RE Power, får man opp en liste over mer å lese som i hovedsak handler om resirkulering.

Her kan man lese mye om forskjellige tiltak og hva man kan gjøre for å være mer bærekraftig. Men savner litt informasjon om hva de gjør og tiltakene de som bedrift har gjort, ut over det som allerede er funnet, som RE Power, og hvordan de krever forskjellige typer merkinger av produktene dem har. Det skal fremmes at det ikke var det mest i øye fallende å finne fram til denne informasjonen på siden (som vist i videoen nedenunder), men når du først kommer til infoen er innholdet og informasjonen relevant og god.

Skal man se videre på de andre plattformene deler de mye innhold på de andre plattformene de har, men likevel legges det i mindre grad vekt på bærekrafts kommunikasjon – så det er her et stort ubrukt potensial. Når jeg omsider fant deres Linkedin profil fant jeg noen videoer som fremmer RE Power og litt generelt om resirkulering. Den samme videoen var også å finne på Facebook. Går man videre til Youtube har de mange bra videoer og en del spennende innhold, her kan jeg ikke finne video av RE Power-reklamen eller noen form for video om bærekraft. Her er et stort potensial til muligheter, ettersom Youtube er en kanal for videreformidling samt annet, via video. 

På Instagram har de prøvd seg på et innlegg som er engasjert med kunden i form av strømtips. De kjøre på en generell basis mye konkurranser osv og forsøker å skape engasjement rundt dette. Dette er noe de kunne dratt nytte av og dra over til bærekraft.

Sosiale plattformer

De forskjellige sosiale mediene er et godt samarbeidsverktøy for virksomheter å ta nytte av, til forskjellige anledninger. 

Det kan derimot være litt vanskelig å sette grenser for hva man skal dele, hvor og hvordan det skal deles. Det finnes da flere analyser og statistikker man kan se på for å få en pekepinn på dette, noe jeg ikke går inn på i dybden, men for å gi et kort innblikk kan man se på hvilket budskap man skal dele og til hvilken målgruppe man skal formidle det til. Instagram for eksempel når en stor gruppe, hvor det da her kan lønne seg å dele et bilde eller en kort video med informasjon. Dog ikke lange avsnitt, hvor man er ute etter engasjement og tilbakemeldinger. Da hadde innlegget kanskje passet bedre inn på en plattform som Linkedin, der man i større grad går inn for å sanke informasjon.

Konklusjon

Power har flere gode tiltak og bygger opp under flere av målene til FN, men det var noe vanskelig å finne denne informasjonen ettersom du aktivt må lete etter den. De benytter seg av alle de mest kjente plattformene med et hyppig bruk, noe de også kunne dratt over til bærekrafts delen. Mye av arbeidet deres mot bærekraft ligger nok veldig skjult, her kunne de gjort nytte av mulighetene de sosiale mediene tilbyr og sett litt på hvor de publiserer og ikke minst hva, for å skape engasjement. Vil avslutningsvis si at potensialet for hvordan bedriften kan kommunisere bærekraft til sine forbrukere er stort og ikke fullt utnyttet. 

Kilder:

https://www.facebook.com/powernorge/photos/1191484381256287

https://www.facebook.com/powernorge/photos/a.235459523525449/1112580855813307

https://www.power.no/repower/

https://www.youtube.com/c/POWERNorge/videos

https://www.facebook.com/powernorge/photos

https://instagram.com/powernorge

One comment

  1. Hei Ruben!

    Her skriver du også veldig godt om Power og deres kommunikasjon rundt bærekraft.
    Men bildet helt øverst under overskriften blir litt rotete. Kanskje du bør vurdere å bytte bilde her?

    – Sivert, Studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *