Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling
Power setter Power…
Power setter Power…

Power setter Power…

… for FNs bærekraftsmål!

Da er vi kommet til del 2 i emnet digital markedsføring, som handler om Sosial kommunikasjon.  Jeg skal som første innlegg i del to ta for meg en virksomhet og finne ut hvilken av FNs bærekraftsmål som er mest relevant for bransjen. 

Power er som godt kjent en bedrift innenfor elektronikk og hvitevarehandel, som for bedrifter flest settes det i dag store krav til bærekraft av samfunnet og verden, der også FNs bærekraftsmål er vokst frem som et resultat av dette. 

Jeg skal her se på de mest bransjerelaterte av disse målene for Power, med en kort oversikt. På et vist nivå bidrar Power til samtlige ledd innenfor bærekraftsmålene i dag. Dette kunne man gått inn i dybden på, men jeg skal her ta for meg de som er ansett mest relevant for den type bransje. 

Ovenfor ser man en oversikt over de 17 målene Power og andre bedrifter kan bidra via, men ikke alle målene virker like effektivt under hver bransje. Under disse 17 målene finnes det også delmål. Målet FN har satt er at alle disse 17 skal være oppfylt innen 2030.
 
Det er selvfølgelig flere FN ´n mål som gjør seg gjeldende for en slik elektrogigant, men disse målene vil være mer relaterte mot kjedens underleverandører og kjedens samarbeidsprodusenter. Likevel har Power en egen produksjon av sine egne merker som blant annet «Elektra», «Cepter» og «Point» med flere. Her har bedriften i stor grad påvirkningsevne innenfor for eksempel mål 13 – spesielt 13.3 – ved å styrke institusjonens makt mot reduksjon av produksjonens klimautslipp.
 
Videre selger også elektrogiganten produkter som er oppkjøp av andre merkevarer. Her har bedriften en langt mindre påvirkningsstyrke, utenom valget den har til å takke nei mot enkelte samarbeid. Likevel er sitasjonen komplisert, da bedriften avhenger av å møte forespørsel og krav mot inntak av varer fra kunder og konkurrenters hold. Her en det en hårfin maktbalanse, som selvsagt justeres over tid. 
 
Overordnet vil jeg si de mest bransjerelevante for Power er disse:

12 ansvarlig forbruk og produksjon er valgt ettersom Power er en bedrift med egen/partneres produkter og derfor er en stort medspiller på vårt elektroniske bruk og kast samfunn. Det er også her punkt 9 kommer inn ved at de produserer egne produkter, og kan her da sørge for en grønn drift av dette før og under produksjon, samt ved innovasjon og fremskaffing av nye produkter/tjenester. 


Punkt 5 likestilling mellom kjønnene har jeg også valgt siden Power som kjede er vell kjent og har en stor påvirkningskraft ut til samfunnet og kan her gå frem som et godt eksempel for samfunnene de opererer i. Samarbeid for å nå målene punk 17 ses viktig for å få med flere og løfte andre bedrifter og virksomheter. Ettersom de allerede har mange samarbeidspartnere har de påvirkningskraft til å sette krav om bærekraft for at de skal inngå ett samarbeid med kjeden.
Ut ifra deres nettside kan man i dag få inntrykk av at bedriften allerede oppfyller eller jobber innenfor flere av disse målområdene, noe man blant annet kan se ved at de har en egen dedikert fane med info om hva de jobber med innenfor bærekraft på siden (https://www.power.no/repower/ ) de åpnet nylig også avdeling kaldt RE-Power.

One comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *