Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling
OKR – samle og stryke bedriftens mål
OKR – samle og stryke bedriftens mål

OKR – samle og stryke bedriftens mål

Bedrifter og selskaper i et raskt endrende marked som i dagens samfunn, er preget av en lang liste med mål de skal oppnå. Mange bedrifter når også disse, mens for andre bedrifter kan disse målene nærmest ses som unåelige. De ansatte virker uengasjerte og løper i alle retninger med ulik forståelse og en følelse av at målene ikke gir mening. Under forelesningen i del 3 av Digital Markedsføring, E-varehandel, hadde vi et foredrag av Kim Leinan om OKR rammeverket.

Hva er OKR?

OKR står for objective and key results. Dette er en metodikk som kan benyttes for å få en effektivt og enkel vei til målet med en felles forståelse og et tydelig fokus på de «viktigste» punktene for å nå bedriftens mål. OKR på norsk kan oversettes til hovedmål og delmål. Her er da O Hovedmålet og KR delmålet. Delmålet kan man se på som veien til hovedmålet. 

Delmålet (KR) bør være tydelige og spesifikke samtidig som de er målbare. Eksempel på KR: nå 100 følgere på Instagram innen slutten av måneden. Hovedmålet (O) på sin side skal være tydelig, beskrivende og «motiverende». Eksempel på et hovedmål kan være å bli en av topp 10 innenfor de mest profilerte norske bedriftene i ønsket marked, innen året er omme. 

Kim presenterte dette med en god formel jeg vil videreformidle: «objectives = verb + hva du vil + for å + det du vill oppnå. Key results = verb + hva du vil måle + fra x-y». 

Når skal vi bruke det? 

OKR kan brukes når du skal sette målene og hensikten er da å videreformidle strategien til hele organisasjonen. Dette for å sikre en god og felles prioritering, som navigerer bedriften i gitt retning. Det må legges til at OKR ikke er en ferdigstilt styringsmodell, som vil si at den ikke brukes til oppfølging av den daglige driften. For å sitere Kim «kan du se på det som en biltur der strategi er tur guiden (hvor vil du), OKR er GPS (er du på riktig vei) og KPI er Dashboard (er alt annet ok)». 

Hvorfor bruke det?

OKR er en metode helt unik for å få virksomheter til bevisst å fokusere på de aktivitetene som skaper verdi for bedriften. Samtidig som den tydeliggjør bedriftens hovedmål og delmål, gir den også virksomhetens ansatte en grad av eierskap og ansvarsfølelse. Dette kan da også være med på å bedre bedriftens kultur og skape en større tilhørighet til bedriften. 

INEVO har listet opp 4 fordeler med dette systemet. Disse er:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

OKR bygger på mange av de prinsippene som ligger i mennesket biologisk, med hvordan vi motiveres og samarbeider. Hvis du vil vite mer om dette kan du se videoen til Simon Sinek under.

Hvordan fungerer det?

OKR brukes ved at man setter opp og formulerer hovedmålet, gjerne ved hjelp av en OKR- workshop. Når hovedmålet er satt etter overnevnte kriterier, går man videre og setter delmålene – disse som tidligere nevnt beskriver veien til målet og bør være målbare. Til hvert hovedmål bør det settes 3-5 delmål. Disse målene skal da ikke være for lette å nå og en bør derfor heller sikte høyt. 

Det er ikke meningen at man alltid skal nå målene, så dersom målene nås 100% av tiden vil dette være en indikator på at målene er for enkle. Prinsippet bak det hele er at det skal være noe å strekke seg etter, for at teamet skal revurdere hvordan de jobber for å nå en «maksimal» ytelse. Det er anbefalt å følge opp statusen på de forskjellige OKR ene 1 gang i uken, hvor teamene gir en kort status rapport, gjerne også med en skala fra 1-10 på hvor trygge de er på at de når hovedmålet innen fristen. Dette kan gjennomføres på flere nivåer organisasjon, team og individuelt.

Eksempel på en god OKR er:

Objective: Bli ledende på salg av el-biler.

KR1: Få 500 nye følgere på Instagram og facebook

KR2: Få 5 anbefalinger fra anerkjente personer på sosiale medier

KR3: Øke salget med 10%

Kilder:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hvorfor-bruke-okr

https://www.youtube.com/watch?v=ReRcHdeUG9Y

https://futureworks.no/okr?gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGrbXCtxFXrIMIPW7sIkKWhZw4PjGyy7VTrZpa8J3UwihQQDmjFTz0RoC5TgQAvD_BwE

Forelesning E- varehandel 28.03.2022, gjesteforeleser Kim Leinan og Kenny Hognestad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *