Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling
Nettverksbygging i 8 moduler
Nettverksbygging i 8 moduler

Nettverksbygging i 8 moduler

I dette innlegget skal jeg skrive litt om et kurs vi har hatt om nettverksbygging, som heter Networking Basics av Paul Pesek. Kurset går ut ifra 8 moduler og gir en gjennomgang av alle stegene i det å komme i kontakt med mentorer eller andre personer du skulle ønske å knyttes til. Samt at han gir enkelte verktøy du kan bruke for å føle deg trygg da det for noen kan være et langt steg å gå, for å komme i kontakt med «profesjonelle» fagfolk. 

Viktigheten av et godt nettverk og mentor

Det finnes mange grunner til å bygge et godt nettverk og det å skaffe seg en mentor.

En mentor vil være en person som løfter deg og hjelper deg å holde riktig kurs på hvor du skal og hva du vil oppnå. Verdien og kunnskapen en mentor sitter på er uvurderlig for en som eksempel studerer til å bli det samme, her får du kunnskap om deres vei samt at du vil kunne få et godt innblikk i hva den aktuelle jobben innebærer. Det finnes selvfølgelig forskjellige typer av nettverk, men i dette sammenheng sikter jeg til et «profesjonelt» nettverk innenfor arbeidslivet. Dette nettverket vil kunne formes og utvikles på ulike måter, der et kort eksempel kan være dine studievenner som etter hvert blir en viktig del av ditt nettverk, samt det å ta kontakt og bli kjent med personer som er i ønsket fagfelt. 

Fordelene på mentor siden vil ikke bare gå en vei, men vil også komme til nytte for den som mentorer ved at man får brukt egenskapene/lederskap stilen på en annen måte. 

Dette kan også føre med seg en bedring i egen jobb ettersom man får flere vinkler og forslag som man kanskje ikke har tenkt på før. Det var noen punkter av det rent praktiske, men som de homosapiensene vi er vil det å være mentor også biologisk resultere i at vi føler glede og inspirasjon, at du gjør noe meningsfylt og bidrar til å utgjøre en forskjell i en annens liv. Selvfølgelig også mye mer, men dette var noen kjappe punkter om hva det gir begge veier. For å understreke viktigheten av et godt nettverk og en mentor, vil et nettverk gi deg masse rom for læring og utforskning. Mentor vil gi deg uvurderlig kunnskap fra gitt fagfelt samt støtten og tryggheten du trenger på veien du vil gå og sannsynligheten for at du når målet ditt og videre er vesentlig mye høyere. 

Bildet er hentet fra kurset

Noe som er viktig å ha i bakhodet og som ble nevnt veldig tidlig i kurset er at man ikke skal stresse over hva man får til og ikke, man er ikke ekspert etter første melding sendt. Grunnlaget dannes mens du går og utfordringene på veien blir kunnskapen og tryggheten i fremtiden.

Kurset fremstiller på en god måte barrierene vi selv har satt og viser at det lønner seg å ta kontakt med de man vil ha kontakt med. Her fremviser han også «proffesjonelle» bransjefolk sine utsang om at de fleste faktisk setter pris på å bli konatktet, til tross for at mange synes det er ubehagelig å ta kontakt og er redd for å kaste bort tiden deres.

Nettverksbygging

LinkedIn er et av verktøyene han bruker og gir en kort opplæring på, her viser han blandt annet hvordan man kan søke opp aktuelle personer. Her presenter han også fem viktige punkter:

Bilde er hentet fra kurset.

Disse egenskapene er svært viktige for å bli oppfattet profesjonelt og seriøst. Samtidig som det gir mottakeren en større motivasjon for å svare, da du viser forståelse og respekt for personens tid. Videre presenteres det en mal for hva Peaks mener er en god melding.

Bildet er hentet fra kurset.

Nettverksbyggings kursets 8 moduler

Bilde er hentet fra kurset

For å få et bedre innblikk går jeg kort igjennom hva som er under de forskjelige modulene.

Modul 1 Din profesjonelle identitet 

I denne modulen tar han for seg hvem man er som student og hvor du befinner deg mot ønsket karriere. Her gjennomgår han veien du tar ifra student til «proffesjonell». De fem tidligere nevnte kvalitetene respekt, empati, taknemlighet, nyskjerighet og relvans blir også fremmet her.

Modul 2 Finne profesjonelle via Linkedin

I denne modulen presenterer han hvordan man kan bruke Linkedin´s søkefunksjonalitet for å søke etter personer med samme interesser. Her går han også igjennom hvordan et nettverk som man ikke ser nytte av i dag blir nyttig i fremtiden. 

Modul 3 Hvordan ta kontakt på Linkedin

Her går han igjennom hvordan å bygge opp en effektiv melding. Her er det tre nøkkelpunkter tenke på – hvem, hva og hvorfor. Man starter da med å presentere seg selv, så hvorfor man tar kontakt og til slutt hva man ønsker få ut av samtalen. 

Modul 4 Kordenering 

Denne modulen er et dyp dykk i hvordan man skal kordinere telefonsamtalen når man har fått svar. Her gjelder det å holde det lett og forstålig. Send en kort melding hvor man får frem de viktigste elementene som dato og tid, hvordan de vil gjennomføre, og hvordan de vil bli kontaktet. 

Modul 5 Navigering av samtale 

Her går han igjennom hvordan man skal begynne en samtale og hvordan man avslutter den. 

Når man starter samtalen er det noen punkter å tenke på; minn dem på hvem du er, bekreft at tiden fremdeles passer og varm opp med et enkelt hyggelig spørsmål som hvordan det går. 

Videre introduser deg, spør så om dem og still spørsmålene videre når man er klar for å avslutte, spør om de vil bli holdt oppdatert eller holde kontakten fremover.

Modul 6 Historie fortelling  

Denne modulen handler om hvordan du på en profesjonell måte kan presenter deg selv og din historie for å styre samtalen i riktig retning, samtidig som du gir relevant informasjon om deg og hvilken vei du vil gå. 

Modul 7 Forbredelse 

Å komme forbredt et punkt understreke og det denne modulen handler om. Her går han igjennom hvordan man skal forbrede seg til en samtale, ved at man på forhond har spørsmålene klare og har gjort litt undersøkelser på eksempel bedriften og personens tideligere arbeid og viktigheten av dette. 

Modul 8 Langvarige relasjoner 

Denne modulen handler om hvordan du på en effektiv og god måte kan bygge varende relasjoner. Her går han igjennom hvordan man kan følge opp relasjonene og den eventulle mentoren, som kan bidra til å styrke og stabilisere retningen for veien du vil gå. Dette kan startes så eksempel som å sende en takke melding for samtalen dere hadde. 

Erfaringer med kurset

Jeg synes dette var et meget interesant og læringsrikt kurs som satte ord på mange av barrierene man ikke helt har tenkt over at er der. Samtidig at det på en god måte fremstiller hvor enkelt det egentlig er å bygge proffesjonelle relasjoner og tydeligjør viktigheten av et godt nettverk og en god mentor.

Om du synes dette trigga interessen og om du vil dykke dypere i kurset vil jeg minne om at det er gratis og du kan ta det her.

Kilder:

https://first-round.teachable.com/p/learn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *